spelsystem_ledartröjan_kenth_hultqvist

VÅRT SPELSYSTEM

Vi supportar och coachar lag, ledare, spelare och medarbetare inom alla verksamheter. Näringsliv, Offentlig verksamhet, Organisationer, Idrottsklubbar och ibland även Privatpersoner. Från ett par timmars föreläsning till engagemang som löper under en längre tid. Vi skräddarsyr spelsystem och väljer arenor för att optimera både upplevelse och resultat. Nya idéer och konstellationer skapas och uppstår ständigt tack vare att vi alltid är i rörelse.

föreläsning_kenth_hultqvist

FÖRELÄSNINGAR

Kenth talar om ledarskap, medarbetarskap och livet i stort. Om att skapa klimat och förutsättningar för ledning och medarbetare att prestera tillsammans. Om individen kontra laget och om vikten av kommunikation, gemensamma bilder och en tydlig värdegrund. Han betonar varför det är så viktigt att vara hygglos och varför man inte ska ”svåra te’at”. Allt med en energi, enkelhet och glädje som visat sig beröra och väcka känslor. Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.

LAGUTVECKLING

För företag och grupper kan engagemanget se ut på flera olika sätt. Allt ifrån en enda energiskapande föreläsning (läs mer ovan) till helt företagsunika upplägg som byggs upp i flera steg och på olika nivåer. Vi startar alltid från er specifika utgångspunkt och utifrån just era behov, resurser och målbild. Oavsett nivå kommer det att bli tydligt att något händer med laget – och inte minst att det leder till resultat! Låt gärna företag, ledare och medarbetare som spelat med oss tidigare berätta om sina erfarenheter och resultat. Resultat eller Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.

PERSONLIG LEDARUTVECKLING

Här sätter vi fokus på individen och personlig utveckling. Nära och ofta djupgående. Öga mot öga. En bra coach är situationskompetent och”läser” sitt lag. Vi kan bidra med stöd, erfarenheter och inte minst med en effektiv verktygslåda. Målet är att du som ledare ska coachas i att underlätta processen för dina medarbetare och lära dig använda rätt verktyg vid rätt tillfälle. Även här kan upplägget variera från några enstaka möten till ett mentorskap över längre tid. Kenth har coachat både idrottsmän och tunga näringslivsprofiler med dokumenterat goda resultat. Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.